Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja, Birštono skyriaus pirmininkė:

"Nuotaikos po rinkimų dvejopos. Liūdna, kad Lietuvos socialdemokratų partija prastai pasirodė rinkimuose, liko tik trečioje vietoje pagal laimėtą mandatų skaičių. Manyčiau, kad tai lėmė kelios priežastys. Ypač tai, jog buvo per mažai bendraujama su žmonėmis, aiškinant jiems apie priimtų sprendimų svarbą, įsiklausant į jų lūkesčius. Nebuvo ir stiprios, vieningos komandos, daugelis kandidatų dirbo pavieniui, galvodami tik apie save, o ne apie bendrus partijos rezultatus. Priežasčių tikriausiai buvo ir daugiau, jas visas išanalizuosime ir padarysime reikiamas išvadas formuodami tolimesnę partijos veiklos strategiją.Birštono savivaldybės teritorijoje esančių rinkimų apylinkių rezultatais galiu tik pasidžiaugti. Daugiausia Birštono krašto žmonių balsavo būtent už socialdemokratus. Vadinasi, jie vertina padarytus darbus, pasitiki mumis.Jeigu būtų lėmusi tik mūsų valia, ir vienmandatėje apygardoje būtų nereikėję antro turo, Andrius Palionis būtų išrinktas jau per pirmą turą. Džiaugiamės jo sėkme antro turo metu ir kitose apylinkėse bei bendru darbu.Noriu padėkoti savivaldybės gyventojams už aktyvumą rinkimuose, o buvusiems rinkimų komisijų nariams ir stebėtojams už atsakingą požiūrį į savo darbą. Rinkimai pas mus praėjo sklandžiai."

„Gyvenimo“ redakcijos informacija