LSDP PIRMININKO TIESIOGINIŲ RINKIMŲ PROCEDŪRŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

 

PATVIRTINTA

LSDP pirmininko komisijos

2017 m. sausio 17 d. posėdyje

protokolas Nr. 1

 

LSDP PIRMININKO TIESIOGINIŲ RINKIMŲ PROCEDŪRŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

 

Priemonė

gyvendinimo terminas

Vykdytojas

Kandidatų privalomų pateikti  dokumentų sąrašo tvirtinimas

Iki 2017 m. sausio 17 d.

Komisija

Kandidatų kėlimas

Nuo 2016 m. gruodžio 18 d. iki 2017 m. vasario 6 d.

Skyrių susirinkimai (konferencijos), tarybos

Kandidatų privalomų pateikti dokumentų pateikimas Komisijai

Iki 2017 m. vasario 8 d.

Skyrių sekretoriatai, kandidatai, išsikėlę patys

Preliminaraus kandidatų sąrašo sudarymas ir tvirtinimas

 2017 m. vasario 9 d.

Komisija

Rinkimų agitacija

Nuo 2017 m. vasario 10 iki 2017 m. kovo 12 d.

Kandidatai (jų rinkiminiai štabai), skyrių sekretoriatai

Skyrių balsų skaičiavimo komisijų sudarymas ir tvirtinimas skyrių tarybose.

Iki 2017 m. vasario 28 d.

Skyrių tarybos

Skyriaus narių – rinkėjų sąrašų sudarymas

Iki 2017 m. kovo 1 d.

Skyrių sekretoriatai

Informacijos apie skyrių balsų skaičiavimo komisijų sudėtį, balsavimui skirtą vietą ir apie narių – rinkėjų skaičių parengimas ir pateikimas komisijai

Iki 2017 m. kovo 2 d.

Skyrių sekretoriatai

Rinkimų dokumentų (balsavimo biuletenio su saugos priemonėmis, balsų skaičiavimo protokolo, urnos ir patalpų lipdukų ir kt.) formų pavyzdžių parengimas ir tvirtinimas

Iki 2017 m. kovo 2 d.

Komisija

Rašytinių atsisakymų kandidatuoti pateikimas Komisijai

Iki 2017 m. kovo 12 d.

Kandidatai į LSDP pirmininkus

Kandidatų, dalyvausiančių tiesioginiuose LSDP pirmininko rinkimuose, sąrašo sudarymas ir tvirtinimas

 2017 m. kovo 13 d.

Komisija

Biuletenio  pavyzdžio ir abėcėlinio kandidatų sąrašo su nuotraukomis ir trumpu pristatymu tvirtinimas

2017 m. kovo 13 d.

Komisija

Kandidatus atstovaujančių stebėtojų registravimas Komisijoje

Iki 2017 m. kovo 27 d.

Kandidatai į LSDP pirmininkus

Kandidatus atstovaujančių stebėtojų sąrašų pateikimas skyrių balsų skaičiavimo komisijoms

Iki 2017 m. kovo 30 d.

LSDP sekretoriatas

Biuletenių, rinkimų dokumentų, abėcėlinio sąrašo spausdinimas ir išdalinimas skyriams

Iki 2017 m. kovo 30 d.

Komisija

Balsavimas

2017 m. balandžio mėnesio

6 d. nuo 12.00 iki 20.00 val.

7 d. nuo 10.00 iki 19.00 val.

8 d. nuo 10.00 iki 14.00 val.

Skyrių balsų skaičiavimo komisijos

Rezultatų paskelbimas

Iki 2017 m. balandžio 10 d.

Komisija

Kandidatų kėlimas pakartotiniuose rinkimuose arba antro turo paskelbimas

2017 m. balandžio 11 – 21 d.

Skyrių susirinkimai (konferencijos), tarybos

Pakartotinis balsavimas

2017 m. balandžio 28 d. nuo 10.00 iki 19.00 val.

 29 d. nuo 10.00 iki 14.00 val.

Skyrių balsų skaičiavimo komisijos

Rezultatų paskelbimas

Iki 2017 m. gegužės 2 d.

Komisija

Suvažiavimas ir išrinkto LSDP pirmininko įgaliojimų pradžia

2017 m. gegužės 6 d.

 

 

                                                                                             _________________________