LSDP Birštono skyriaus pirmininkė lankėsi ūkio grupės ataskaitiniame-rinkiminiame  susirinkime

 Sausio 23 d. LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė lankėsi ūkio grupės ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Jo metu informavo apie 2015-2016 metų nuveiktus darbus taryboje, pasiektus rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus bei tolimesnius planus. Ūkio grupės pirmininkas pristatė ataskaitą apie 2015-2016 metais vykdytą veiklą. Taip pat vyko grupės pirmininko rinkimai ir kandidatų kėlimas į LSDP partijos pirmininkus. Naujai dviejų metų kadencijai ūkio skyriaus  grupės pirmininku buvo išrinktas Gintaras Verseckas. Ūkio grupės siūlymu LSDP partijos pirmininko rinkimams pasiūlytas kelti Andrius Palionis, LSDP Birštono skyriaus pirmininko rinkimams buvo pasiūlyta kelti Nijolė Dirginčienė. Birštono skyriaus pirmininkė pasveikino naujai išrinktą ūkio grupės pirmininką ir palinkėjo vieningumo, susiklausymo ir stabilumo visiems šios grupės bičiuliams.