Įvyko versmės grupės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

 Sausio 26 d. LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė lankėsi versmės grupės ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Jo metu informavo apie 2015-2016 metų nuveiktus darbus taryboje, pasiektus rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus bei tolimesnius planus. Grupės pirmininkas Antanas Danys pristatė ataskaitą apie 2015-2016 metais vykdytą veiklą. Buvo aptarta ir AB „Versmės“ privatizavimo klausimas, vyko grupės pirmininko rinkimai ir kandidatų kėlimas į LSDP partijos pirmininkus. Grupės pirmininku buvo perrinktas Antanas Danys. Versmės grupė pasiūlė LSDP partijos pirmininko rinkimams iškelti Andrių Palionį, LSDP Birštono skyriaus pirmininko rinkimams iškelti Nijolę Dirginčienę. Birštono skyriaus pirmininkė padėkojo už pasitikėjimą, pasveikino grupės pirmininką ir palinkėjo vieningumo, susiklausymo ir stabilumo visiems šios grupės bičiuliams.