Įvyko LSDP Birštono skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas: perrinkta N. Dirginčienė ir susitelkta tolimesniems tikslams

Skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė, kartu su pavaduotojais Vytu Kederiu ir Valentinu Vincu Revucku pasidžiaugė, kad susirinko daug skyriaus bičiulių. Tai patvirtina, kad skyriaus nariai – aktyvūs, darbštūs žmonės, puoselėjantys socialdemokratines vertybes, aktyviai dalyvaujantys bendruomenės gyvenime, besirūpinantys savo krašto žmonių kasdieniais džiaugsmais ir rūpesčiais, nuoširdžiai sprendžiantys jiems rūpimus klausimus. Skyriaus pirmininkė ir pavaduotojai pasveikino bičiulius, kurie šventė jubiliejus, gimtadienius, nuoširdžiai padėkojo už jų aktyvią veiklą partijoje.

Ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė pristatė  skyriaus Tarybos veiklos ataskaitą. Ji apžvelgė svarbiausius praėjusių metų darbus. Pasidžiaugė, kad partijos rinkiminė programa sėkmingai įgyvendinama – tęsiami Pirminio sveikatos priežiūros centro rangos darbai, tvarkomos gatvės, tiesiami nauji šaligatviai, dviračių takai, vykdomos daugiafunkcinio sporto centro statybos. Sėkmingai įgyvendinama ir daugiabučių namų modernizacija – jos naudą spėjo pajusti gyventojai. Po atliktų modernizacijos darbų, suvartojama 40% - 60% šilumos energijos mažiau. Suplanuota daug naujų projektų, kurių naudą pajus ir birštoniečiai, ir kurorto svečiai.

LSDP Birštono skyriaus frakcijos savivaldybės taryboje ataskaitą pristatė buvusi frakcijos seniūnė Kristina Justinavičienė. Ji aptarė frakcijos veiklą, pastebėjo, kad visi dirbo vieningai, sutelktai, nuveikė daug gražių darbų. Palinkėjo frakcijai daugiau susikalbėjimo.

Susirinkimo metu taip pat buvo išklausytos ir vienbalsiai pritarta LSDP Birštono skyriaus finansų, etikos ir procedūrų komisijų ataskaitoms.

LSDP Birštono skyriaus bičiuliai ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu, slaptu balsavimu, skyriaus pirmininke perrinko Nijolę Dirginčienę. Jai vadovaujant, skyrius sustiprėjo, suaktyvino veiklą, politinę įtaką. Skyriuje jaučiama organizacinė darna, susitelkimas darbui, bendriems tikslams pasiekti. Pirmininkės teigimu reikėtų organizuoti daugiau politinių susibūrimų, diskusijų, kviestis politologus, pristatant ir visuomenei socialdemokratines vertybes – solidarumą, skurdo mažinimą, socialinį teisingumą ir kt.

 Pavaduotojais buvo išrinkti Vytas Kederys, Valentinas Vincas Revuckas ir Dovilė Adamonytė. Šie LSDP Birštono skyrius lyderiai yra pasiruošę vienyti bičiulius bendriems tikslams, sutelkti dirbti dalykiškai ir nuoširdžiai Birštono ir birštoniečių labui.

 

LSDP Birštono skyriaus informacija