LSDMS Birštono skyriaus ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

 Sausio 24 d. LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė lankėsi LSDMS Birštono skyriaus ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Socialdemokračių moterų sąjungos Birštono skyriaus pirmininkė Alina Jaskūnienė pristatė ataskaitą apie 2015-2016 metais vykdytą veiklą. Taip pat vyko LSDMS Birštono skyriaus pirmininkės rinkimai ir kandidatų kėlimas į LSDP partijos pirmininkus. Naujai dviejų metų kadencijai LSDMS Birštono skyriaus  pirmininke buvo perrinkta Alina Jaskūnienė. Skyriaus narės pasiūlė LSDP partijos pirmininko rinkimams iškelti Andrių Palionį, LSDP Birštono skyriaus pirmininko rinkimams iškelti Nijolę Dirginčienę. LSDMS narė ir LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė padėkojo už pasitikėjimą ir pasveikino perrinktą pirmininkę. Palinkėjo toliau sėkmingai tęsti pradėtus darbus, išlikti vieningoms, aktyvioms, supratingoms  visoms šios socialdemokračių moterų sąjungos Birštono skyriaus narėms.