Įvyko darželio grupės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

 Sausio 26 d. LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė lankėsi darželio grupės ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Jo metu informavo apie 2015-2016 metų nuveiktus darbus taryboje, pasiektus rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus bei tolimesnius planus. Grupės pirmininkė Vitalija Adamonienė pristatė ataskaitą apie 2015-2016 metais vykdytą veiklą. Vyko grupės pirmininko rinkimai ir kandidatų kėlimas į LSDP partijos pirmininkus. Darželio grupės pirmininke buvo perrinkta Vitalija Adamonienė. Darželio grupė pasiūlė LSDP partijos pirmininko rinkimams iškelti Andrių Palionį, LSDP Birštono skyriaus pirmininko rinkimams iškelti Nijolę Dirginčienę. Birštono skyriaus pirmininkė padėkojo už pasitikėjimą, pasveikino grupės pirmininkę ir palinkėjo vieningumo, susiklausymo ir stabilumo visiems šios grupės bičiuliams.