Birštono socialdemokratai dalyvavo LSDP XXXIV-jame suvažiavime

Praėjusį savaitgalį, gegužės 1 d., sekmadienį, „Litexpo“ parodų rūmuose įvyko Lietuvos socialdemokratų partijos XXXIV suvažiavimas LSDP 120 - mečiui paminėti. Tarp gausiai susirinkusių bičiulių buvo ir Birštono skyrius, kurį atstovavo 21 partijos bičiulis.
Suvažiavimas pradėtas Lietuvos valstybės himnu. Partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius perskaitė pranešimą „Lietuvos socialdemokratų partijai - 120 metų“. Jame trumpai, bet įtaigiai, pristatė socialdemokratų partijos veiklą ir nuveiktus mūsų Vyriausybės darbus per šią kadenciją.
Juozas Bernatonis pristatė LSDP programą, kurios pagrindinis akcentas - Saugi, solidari ir teisinga Lietuva. Tai - dirbanti Lietuva, prieinamas ir kokybiškas išsilavinimas, inovatyvi ir auganti ekonomika, socialiai apsaugota visuomenė, sveikas žmogus sveikoje aplinkoje, tvari regionų plėtra, glaudūs ryšiai su pasaulio lietuviais ir solidarumas su visų tautybių žmonėmis, garantuotos žmogaus teisės ir laisvės, saugi ir užtikrinta Lietuvos ateitis, atvira ir atsakinga valdžia.
Suvažiavimo metu pabrėžta, kad Lietuvos socialdemokratų partija yra pajėgi įgyvendinti šią programą. Ji turi didžiulę politinės ir organizacinės veiklos patirtį, nuolat atsinaujinantį intelektualinį potencialą, daugybę drąsių ir energingų narių bei bendraminčių, kad galėtų sėkmingai realizuoti užsibrėžtus tikslus, atsakyti į nuolat iškylančius naujus iššūkius.
Naujoji Lietuva – tai klestinti gerovės valstybė, saugi, laiminga ir solidari visuomenė, laisvas, lygus ir kūrybingas žmogus. Tai reali mūsų ateities vizija, tai kelias, kurį siūlo ir renkasi Lietuvos socialdemokratija. Tikime, kad programa įkūnija daugelio kartų, įvairių visuomenės sluoksnių svajones ir lūkesčius.

 Rimantas Vaitkus pristatė 2016 metų rinkimų į LR Seimą programą. Lietuvos socialdemokratų partija, sudarydama XVI-osios Vyriausybės branduolį ir veikdama išvien su koalicijos partneriais, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
- laisvė;
- solidarumas;
- socialinis teisingumas;
- galimybių lygybė.
Naujoji mūsų rinkimų programa skiriasi nuo kitų. Formuojant 2016-2020 metų Seimo daugumą ir naująją Vyriausybę, socialdemokratai būtų geriausias Lietuvos žmonių pasirinkimas. Svarbiausi veiklos tikslai yra šie:
-sukurti stiprų visuomenės vidurinįjį sluoksnį, kuris taptų mūsų šalies visuomenės pagrindine dalimi;
Mažinti socialinę atskirtį ir taip kurti pozityvų visuomenės klimatą;
Skatinti gimstamumo augimą, o išorinę emigraciją keisti vidine migracija;
Paversti mūsų šalį solidarios, kūrybingos ir aktyviai kuriančios visuomenės šalimi.
Buvo patvirtinti kandidatai į LR Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Džiugu, kad LR Seimo vienmandatėje Prienų-Birštono apygardoje socialdemokratus atstovaus Andrius Palionis, daugiamandatėje – 59 numeriu Dovilė Adamonytė.