Įvyko tulpės grupės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

 Sausio 25 d. LSDP Birštono skyriaus pirmininkė Nijolė Dirginčienė lankėsi tulpės grupės ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Jo metu informavo apie 2015-2016 metų nuveiktus darbus taryboje, pasiektus rezultatus, sėkmingai įgyvendinamus projektus bei tolimesnius planus. Tulpės grupės pirmininkė Liucija Patinskienė pristatė ataskaitą apie 2015-2016 metais vykdytą veiklą. Taip pat vyko grupės pirmininkės rinkimai ir kandidatų kėlimas į LSDP partijos pirmininkus. Naujai dviejų metų kadencijai tulpės grupės pirmininke buvo perrinkta Liucija Patinskienė. Tulpės grupė pasiūlė LSDP partijos pirmininko rinkimams iškelti Andrių Palionį, LSDP Birštono skyriaus pirmininko rinkimams iškelti Nijolę Dirginčienę. Birštono skyriaus pirmininkė padėkojo už pasitikėjimą, pasveikino grupės pirmininkę ir palinkėjo vieningumo, susiklausymo ir stabilumo visiems šios grupės bičiuliams.